Audit nákladov

AUDIT SERVISNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

 

Pri audite servisných a prevádzkových nákladov sa zameriavame na kontrolu faktúr za vykonané servisné úkony, v súvislosti s tým však aj na výdavky spojené s prevádzkou vozidla (spotreba paliva a dielce podliehajúce opotrebeniu ako brzdy, pneumatiky, časti zavesenia).


V prvom prípade kontrolujeme dodržiavanie výrobcom stanovených normohodín určených pre jednotlivé servisné úkony a ceny náhradných dielcov.


V druhom prípade skúmame spotrebu paliva z hľadiska jej výšky a opodstatnenosti vo vzťahu k reálnym podmienkam, v ktorých sa vozidlo pohybuje. Rovnaká metóda súvzťažnosti sa využíva aj pri dielcoch podliehajúcich opotrebeniu.

EDA logoCMYKnew
ED Assist, s.r.o., Drieňova 23, 821 01 Bratislava

fb logo png

Nájdete nás aj na facebook-u.