Tréningy a školenia

TRÉNINGY A ŠKOLENIA VODIČOV

 

S príchodom nových technológií do automobilov (prepĺňanie, priamy vstrek, časticové filtre, atď.), stúpajú nároky na správny jazdný štýl, čím sa výrazným spôsobom darí redukovať spotrebu paliva, ako aj intenzitu opotrebenia vozidla, čo pozitívne vplýva na jeho spoľahlivosť.

Nami ponúkané tréningy sa zameriavajú na tri oblasti:
- zníženie spotreby paliva
- nižšie opotrebenie a dlhšiu životnosť vozidla
- defenzívny a bezpečný jazdný štýl.

Školenia sa realizujú na vozidlách, na ktorých vodiči v praxi jazdia a v reálnych podmienkach, v ktorých sa pohybujú.

Výsledkom je vodič, ktorý dokonale pozná svoje vozidlo, čo v konkrétnom prostredí zaručuje pre daný typ vozidla optimálnu spotrebu, opotrebovanie a bezpečný jazdný štýl. Pri nových vozidlách sa zameriavame aj na školenie z hľadiska správneho zabehnutia vozidla, ktoré je dôležité z hľadiska budúcej spotreby, dynamiky, aj jeho spoľahlivosti. Nové autá totiž rozhodne zabehnuté nie sú, ako pomerne často tvrdia ich predajcovia...

EDA logoCMYKnew
ED Assist, s.r.o., Drieňova 23, 821 01 Bratislava

fb logo png

Nájdete nás aj na facebook-u.