Správa autoparku

OPTIMALIZÁCIA A SPRÁVA AUTOPARKU

 

Tento nástroj sa pri už existujúcom autoparku zameriava na zefektívnenie využívania vozidiel v rámci firemnej mobility a pomáha pri optimálnom nastavení servisných služieb.


Pri obstarávaní nových vozidiel ponúka optimalizáciu pri ich výbere z hľadiska čo najvhodnejšie nastaveného TCO (celkových nákladov na prevádzku), pričom akcentuje aj na podnikateľské zameranie danej spoločnosti. Vďaka tomu sa dá nastaviť najvýhodnejší pomer úžitkovej hodnoty a ceny vozidla.
Správa autoparku sa zameriava tiež na redukciu servisných nákladov prostredníctvom vhodného nastavenie optimálnych cien normohodín a náhradných dielcov.

EDA logoCMYKnew
ED Assist, s.r.o., Drieňova 23, 821 01 Bratislava

fb logo png

Nájdete nás aj na facebook-u.